You are here

Werkgroep verpleegkundig directeurs

Doel

De werkgroep verpleegkundig directeurs richt zich op kwaliteitsonderwerpen zoals patiëntenveiligheid, kwalificatieratio’s, evidence based protocols.
Juridische aspecten rond beroepsuitoefening in de ziekenhuizen: in overleg met de werkgroep hoofdgeneesheren – voorzitters medische raad.
Activiteit rond organisatie van het beroep: organisatie van het hoger beroepsonderwijs, functiedifferentiatie, budgettering verpleegkundige zorg, samenwerking met onderwijsinstellingen.
Naast een kwaliteitsproject gericht op patiëntenveiligheid, op bestaffing en organisatie van de verpleegkundige zorg, zijn overdracht van kennis en vergelijking van omkadering binnen de verpleegkunde, taken van de werkgroep.
Standpunten inzake verpleegkundige onderwerpen kunnen via de Raad van Bestuur aan de diverse overheden bekend gemaakt worden.
Bij projecten die een ziekenhuisbreed karakter hebben is samenwerking tussen de werkgroep verpleegkundig directeurs en de andere werkgroepen noodzakelijk.

Leden

Verpleegkundig directeurs.