You are here

Werkgroepen

Aan werkgroepen wordt door de Raad van Bestuur de opdracht gegeven de doelstellingen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven verder uit te werken.