You are here

Zorgprogramma's

De leden van het VznkuL verbinden zich ertoe te streven naar een hoogstaande kwalitatieve zorg in een evenwichtige verhouding met de personeels- en beheersperformantie. Zij zullen in hun interne werking de projecten – in onderling overleg uitgewerkt – inzake de concretisering van dergelijke kwaliteitscultuur implementeren en continu bewaken.

Alle leden zijn daarom bereid hun kennis en expertise te delen binnen het netwerk, en dit zowel op klinisch, verpleegkundig als paramedisch vlak, alsook op het vlak van logistiek, financieel en personeelsbeleid. Deze kennisdeling gebeurt actief binnen werkgroepen die in een systeem van peer review en uitwisseling van expertise functioneren. Om een kwaliteitsvolle patiëntenzorg aan te kunnen bieden, werden klinische werkgroepen opgericht. Deze klinische werkgroepen hebben als opdracht gemeenschappelijke richtlijnen en protocollen uit te bouwen, indicatoren te benchmarken en van elkaar te leren via verbeterprojecten.