Indicatoren pijn

Methodiek

De pijnverpleegkundigen registreren twee keer per jaar 100 gehospitaliseerde patiënten, opgesplitst in 50 patiënten die een ingreep ondergingen en 50 niet-chirurgische patiënten.

Tot op heden is de werklast hiervoor nog vrij hoog omdat de registratie manueel verloopt. Het voordeel is echter dat er met recente gegevens gewerkt wordt (het eerste semester van jaar x wordt immers aangeleverd tegen 15 juni van jaar x). Op termijn bekijken we hoe de gegevens rechtstreeks uit het elektronisch patiëntendossier kunnen gehaald worden.

Indicatoren

Minimum 2 pijnregistraties per dag

Totaal aantal geregistreerde pijnscores op 24h bij patiënt die gedurende 24 uur aanwezig was op de afdeling (dus niet gedurende voormiddag op operatiekwartier; niet dag van ontslag). Het betreft enkel volwassen patiënten zonder duidelijke chronische pijnklachten in voorgeschiedenis.

Pijnbehandeling

Hoe vaak was er een actie van de verpleegkundige op de te hoge pijnscore (medicamenteus / niet medicamenteus / systematische) binnen het uur (= range uur ervoor en uur erna) binnen de periode van 24 uur. Een hoge pijnscores is ≥ 4. Een door patiënt geweigerde behandeling wordt meegerekend als een pijnbehandeling.

Herevaluatie

Hoe vaak werd de pijnbevraging herhaald maximum 1 uur na de actie op een pijnscore ≥4 in de loop van 24 uur?

Toch nog hoge pijnscore

Bij de herevaluatie: hoeveel patiënten geven toch nog een hoge pijnscore (≥4) aan? M.a.w. de pijnbehandeling was onvoldoende doeltreffend.