Anatomopatholoog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-08-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Anatomopatholoog
Afsluitdatum
31/08/2021

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v:

Anatomopathologie

 

Uw functie:


De dienst anatomopathologie van campus Henri Serruys en Az Damiaan zijn op zoek naar een enthousiaste artsspecialist
anatomopathologie.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,  gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

 • De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:
 • U bent arts-specialist in de pathologische anatomie of arts-specialist in opleiding en zal per 01/07/2021 erkend zijn.
 • U beschikt over een grondige kennis van alle deelgebieden van de pathologie en bent in staat autonoom te werken.
 • U bent gedreven, dynamisch en flexibel en werkt gestructureerd en punctueel.
 • U vervoegt een team van 1.5 FTE anatoompathologen.


Aanbod:

 • De dienst anatomopathologie is niet ISO 15189 geaccrediteerd en omvat een centraal labo van het Az Damiaan en een activiteitencentrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus H. Serruys.
 • De dienst beschikt over een zeer gemotiveerd team van MLT's en MMA's en is uitgerust met een ruim arsenaal aan moderne apparatuur.
 • Kwaliteitsvolle patiëntgerichte diagnostiek in nauwe samenwerking met de clinici en andere medisch technische diensten staat centraal in ons beleid.
 • U werkt op zelfstandige basis in zowel het Az Damiaan Oostende als in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus H. Serruys (50/50-basis)


Geïnteresseerd?


De schriftelijke kandidatuur met cv en motivatiebrief graag richten aan dr. Koen Hertveldt, anatomopatholoogkhertveldt@azdamiaan.be, dr. Sabine Gerniers, hoofdarts Az Damiaan, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende en dr. Ludo Marcelis, medisch directeur AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10, 8000 Brugge
Extra Info: Bij dr. Koen Hertveldt, op het nummer 059 41 79 46.