Hematoloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-08-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Hematoloog
Afsluitdatum
31/08/2021

Hematoloog

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst hematologie.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkenning als arts-specialist in de klinische hematologie
 • specifieke expertise in management van opportunistische infecties bij hematologie patiënten
 • actief betrokken in internationale studies
 • beschikt over een doctoraatstitel in de medische wetenschappen
 • een buitenlandse stage in een gerenommeerd centrum
 • interesse en opleiding in JACIE kwaliteitsbeleid

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge, vanaf 1 maart 2022.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 augustus 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Jan Van Droogenbroeck, arts-diensthoofd hematologie, via jan.vandroogenbroeck@azsintjan.be