IJ ASSISTENT - SPOEDGEVALLEN in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 01-04-2023

Gemeente
Oostende
Specialisme
IJ ASSISTENT - SPOEDGEVALLEN
Afsluitdatum
01/04/2023

VRIJ ASSISTENT - SPOEDGEVALLEN


Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts voor de campus Henri Serruys


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:
De kandidaat moet houder zijn van de academische graag van arts.


Aanbod:

 • Voltijdse betrekking in een aangename en uitdagende werkomgeving waarin ruimte is voor ontplooiing en vernieuwing.
 • Wij bieden een voltijdse betrekking op de dienst spoedgevallen op de campus Henri Serruys
 • Te starten vanaf 01/04/23 tot 31/10/23.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be


Extra info:
Bij dr. Thierry Schissler, adjunct diensthoofd spoedgevallen, op het nummer 059 55 52 07 of via e-mail thierry.schissler@azsintjan.be