Infectioloog in Jessa Ziekenhuis te Hasselt tot 03-06-2022

Ziekenhuis
Gemeente
Hasselt
Specialisme
Infectioloog
Afsluitdatum
03/06/2022

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (op 30 km van Maastricht en 50 km van Eindhoven) behoort tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het werkt nauw samen met andere Limburgse ziekenhuizen en is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven. We brengen een volledig en innovatief medisch aanbod, waarbij de patiënt steeds centraal staat. Dagelijks streven meer dan 360 artsen en 3130 medewerkers naar een nog betere en veiligere behandeling. Het Jessa Ziekenhuis neemt frequent deel aan wetenschappelijk onderzoek en loopt in een aantal disciplines

voorop. We investeren in vooruitstrevende therapieën, nieuwe technologieën én in onze mensen. Ons ziekenhuis biedt dan ook uitdagende loopbaanperspectieven en concrete groeikansen.

 

In het kader van de verdere uitbouw van de dienst infectieziekten en immuniteit wensen de beheerder van het Jessa Ziekenhuis over te gaan tot de aanwerving van :

een deeltijds (50%) internist (M/V) met bijzondere bekwaming in de infectieziekten.
Aantoonbare wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling.

Uw werkzaamheden bestaan uit infectieziekten in de volledige breedte van het vak: Opnameafdeling,  Raadpleging, erkend HIV Referentiecentrum incl. PEP/PrEP, erkende Travel Clinic, auto-immuniteit en immuundeficiënties en ziekenhuisbrede transversale consulten. Daarnaast is de dienst nauw betrokken bij het ziekenhuisbrede antimicrobial stewardship programma. 
U bent bereid een praktijk uit te oefenen in groepsverband binnen de bestaande dienst Infectieziekten en Immuniteit over de verschillende campussen.
Ook als u nog in opleiding bent, wordt u uitgenodigd te reageren.

 

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 3 juni 2022 aangetekend toe te komen bij: mevr. Ingrid Lieten, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt met kopie aan
Prof. dr. Peter Messiaen, arts diensthoofd infectieziekten en immuniteit.


Telefonische inlichtingen worden verstrekt door :

  • Prof. dr. Peter Messiaen, arts diensthoofd Infectieziekten en Immuniteit tel. 011/337662