Neuroloog in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 01-08-2023

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Neuroloog
Afsluitdatum
01/08/2023

De dienst neurologie van het AZ Sint-Lucas Brugge zoekt een

Voltijds neuroloog

Onze organisatie
Het AZ Sint-Lucas Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. We verzorgen onze patiënten in 422 erkende bedden en een sterk uitgebouwd dagziekenhuis. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas Brugge verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas Brugge is in het bezit van het Qualicor Europe – kwaliteitslabel.


Onze dienst neurologie
De dienst neurologie bestaat uit 6 stafleden en 1 arts-specialist in opleiding. De dienst bestrijkt alle subdisciplines binnen de neurologie met bijzondere specificatie inzake neurovasculaire zorg met stroke unit, MS expertise centrum, neuro-oncologie, degeneratieve aandoeningen en neurocognitieve revalidatie, epilepsie, neurofysiologie met inbegrip van 24-uurs video EEG-registratie en polysomnografie, bewegingsstoornissen met specifieke Parkinson revalidatie. Er is een vlotte samenwerking met de aanwezige dienst neurochirurgie (Neurochirurgisch Centrum Noord West-Vlaanderen).

De dienst beschikt over een eigen verpleegeenheid met zowel acute (D) bedden als revalidatie (Sp) bedden.

De associatie zoekt een collega die in de eerste plaats teamwerk genegen is. Hij of zij heeft een adequate kennis van de algemene neurologie en neurofysiologie, met interesse tot subspecialisatie in overleg met de dienst. Goede communicatieve vaardigheid en mogelijkheid tot zelfstandig én in overleg werken strekt tot aanbeveling.                              

De indiensttreding is voorzien voor 1 januari 2024 of indien mogelijk vroeger.

Profiel

  • erkend als arts-specialist in de neurologie
  • bijzondere interesse tot subspecialisatie
  • goede communicatieve vaardigheden
  • zelfstandig en in overleg werken is wenselijk

Solliciteren
Solliciteer voor 1/8/2023 via www.stlucas.be/jobs of stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.

Meer informatie
Contacteer dr. Niels Libbrecht, medisch diensthoofd neurologie via 050 36 52 70 voor meer informatie.