Radioloog-resident in AZ Turnhout te Turnhout tot 31-07-2023

Ziekenhuis
Gemeente
Turnhout
Specialisme
Radioloog-resident
Afsluitdatum
31/07/2023

AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van  het woord. Ons ziekenhuis telt 650 bedden, en met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. Momenteel bestaat het ziekenhuis uit twee campi (campus Sint Jozef en campus Sint Elisabeth).  Er is een masterplan voor de bouw van een nieuwe unieke campus.  Het ziekenhuis behaalde het Qualicor kwaliteitslabel en maakt deel uit van het ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen) met AZ Geel, AZ Mol en AZ Herentals.

De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar naasten.   We willen een kwalitatieve, veilige en excellente brede basiszorg aanbieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners.

Voor de dienst medische beeldvorming  zijn we op zoek naar een (m/v):

Radioloog-resident                                                                           

REF. 23-MED-084-DOC

Profiel

  • U bezit een diploma geneesheer-specialist in de radiologie.
  • Vereiste bekwaamheden: zelfstandig uitvoeren en verslaan van conventionele onderzoeken, echografische, mammografische, CT- en MRI-beeldvorming.
  • Motivatie om u te verdiepen in een radiologisch deelgebied tijdens het residentschap strekt tot aanbeveling.
  • Ervaring in het uitvoeren van interventionele procedures is een pluspunt.

Ons aanbod

U zal deel uitmaken van een dienst met 15 vaste stafleden, die quasi alle aspecten van de medische beeldvorming bestrijkt.

  • Wij bieden een residentschap van 1 jaar, aanvangsdatum bij voorkeur begin september 2023, enigszins aanpasbaar in gezamenlijk overleg.
  • Er is de mogelijkheid om zich, naar keuze en in onderlinge afspraak, verder te bekwamen in cardiologische, orthopedische, neuro(-interventionele), thoraco-abdominale en senologische beeldvorming (inclusief mammotoombiopsies), zowel door werkervaring onder begeleiding van ervaren radiologen als door deelname aan bijkomende opleidingen.
  • Een positieve evaluatie van het residentschap biedt een gedegen fundament voor het eventueel toekennen van een vaste plek binnen onze dienst, die wij voorzien open te stellen begin september 2024.

Hoe solliciteren?

Graag uw sollicitatie met CV per mail sturen naar AZ Turnhout vzw, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout, gericht aan: Dr. Filip Van Grimberge, diensthoofd medische beeldvorming, filip.vangrimberge@azturnhout.be, en  Dr. Goedele Beckers, medisch directeur, goedele.beckers@azturnhout.be.

Bijkomende inlichtingen over de vacature kan u bekomen bij:

Dr. Filip Van Grimberge, diensthoofd medische beeldvorming : filip.vangrimberge@azturnhout.be,  tel. 014 40 61 29.