AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Ruddershove 10
8000 Brugge
België

Als autonome verzorgingsinstelling streeft het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV ernaar om kwaliteitsvolle, humane en betaalbare zorg te bieden, dit in samenwerking met alle andere ziekenhuizen in de regio. We willen de patiëntenzorg in de regio helpen optimaliseren door in het zorgnetwerk een voortrekkersrol op te nemen.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open ziekenhuis waar iedereen terechtkan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. We zetten sterk in op innovatie en investeren doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentie­zorg te bieden.

Het ziekenhuis telt 1.182 bedden verspreid over drie campussen: campus Sint-Jan en campus SFX in Brugge en campus Henri Serruys in Oostende. Meer dan 300 artsen en bijna 4.000 andere medewerkers zetten zich dagelijks in voor een hooggespecialiseerde en accurate zorgverlening. Een ruim aanbod aan medische, verpleegkundige en paramedische disciplines staat zo ter be­schikking van meer dan 300.000 patiënten (opnames, daghospitalisaties en raadplegingen).

Een persoonlijke aanpak staat centraal bij de zorg voor onze patiënten en medewerkers. Er gaat veel aan­dacht uit naar de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwer­king van onze zorgverstrekkers. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen.