Second and Third victim

Doel

Bij een ernstig klinisch incident zijn er verschillende categorieën slachtoffers. In de eerste plaats is er natuurlijk de patiënt en zijn familie, maar daarnaast zijn er ook de betrokken medewerkers en het ziekenhuis zelf die het voorvallen van dergelijke incidenten dienen te verwerken.

De werkgroep Second & Third Victim zal de richtlijn Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten[1] operationeel vertalen zodat een generisch kader ontwikkeld kan worden voor ondersteuning van medewerker (second victims) en het ziekenhuis als organisatie (third victim). Daarvoor wordt in een eerste fase de huidige werking rond de opvang van Second Victims binnen de VznkuL organisaties nagegaan. Tevens worden cijfers verzameld die deze problematiek alsook de huidige ondersteuning kunnen objectiveren.

De noden naar gemeenschappelijke opleiding zullen gedetecteerd worden om de ziekenhuizen hierin centraal te begeleiden.

De werkgroep wil een klankbord zijn voor de knelpunten die zich kunnen voordoen bij de implementatie van deze richtlijn alsook bij de dagelijkse ondersteuning van medewerkers.

Daarnaast wordt binnen deze werkgroep specifieke aandacht gegeven en expertise gedeeld rond de interne- en externe communicatiestrategie na een ernstig incident.

[1] Van Gerven E., KU Leuven, Vanlangenaeker L., OPZC Rekem, Nelis T., Jessa Ziekenhuis, Van Bauwel L., GZA, De Troyer V., ICURO/Zorgnet Vlaanderen, Sermeus W., KU Leuven, Vanhaecht K., KU Leuven; gebaseerd op de richtlijn Conway J., Federico F., Stewart K., Campbell M., Respectful management of serious clinical adverse events, IHI Innovation Series white paper, Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2011 (www.IHI.org);

Leden

Multidisciplinaire samenstelling (artsen, verpleegkundigen, HRM, juristen, communicatie, kwaliteitsmanagement,…)

Voorzitter | prof. Kris Vanhaecht