Psychiatrie

De leden met een PAAZ afdelingen bekijken samen met Z.Org KU Leuven in de werkgroep psychiatrie of de ervaringen en werking van het VznkuL een meerwaarde voor hen kan betekenen.

De installatievergadering was alvast positief. Er werd besloten om volgende topics te behandelen:

  • Suïcide en overlijdens; wie gebruikt welk zorgpad rond suïcidepreventie?
  • Somatische opvolging psychotica
  • Exploreren administratieve benchmarks zoals middeleninzet (verpleegkundigen), type personeel,... via MPG

Eventueel in een later moment wenst de werkgroep volgende topics te behandelen:

  • Medicatie (kan in samenwerking met de WG Apotheek)
  • VIKZ: benchmark benzodiazepines op verblijfsniveau
  • Heropnames, wachtlijsten voor doorverwijzing, wachtlijstbeheer
  • Verhouding werking met crisisteams, mobiele teams
  • Spoedgevallenprotocols: wanneer is een opname een psychiatrische opname?

Bent u werkzaam in een ziekenhuis dat lid is van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en u heeft interesse om mee te werken aan dit zorgprogramma, contacteer ons dan.

Weet u niet of uw ziekenhuis lid is van onze vzw, zie de lijst met netwerkleden.