2 Urgentieartsen in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 14-04-2022

Gemeente
Oostende
Specialisme
2 Urgentieartsen
Afsluitdatum
14/04/2022

Het AZ Sint-Jan Brugge/Oostende is op zoek naar:

2 urgentieartsen

 

Uw functie:


AZ Sint-Jan Brugge/Oostende campus Serruys wenst zijn functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” verder uit te bouwen en heeft een vacature open voor een artsspecialist in de urgentiegeneeskunde of arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:


De kandidaat moet erkend/houder zijn van volgende:

 • Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of
 • Arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde


Aanbod:

 • Voltijdse betrekking in een aangename en uitdagende werkomgeving waarin ruimte is voor ontplooiing en vernieuwing.
 • Doorgroeimogelijkheden tot het diensthoofdschap.
 • Campus Serruys is een deel van het AZ St. Jan Brugge/Oostende waardoor ook toegang tot sterk gespecialiseerde zorg verzekerd is.
 • Samenwerking met de spoeddienst van de campus Brugge in het kader van o.a. innovatie en de aanwezigheid van een MUG-dienst (om de week) zijn een pluspunt.


Uw taken:

 

 • De eerste opvang en de acute behandeling van onze spoedpatiënten. Gemakkelijke toegankelijkheid van de intra-murosgespecialiseerde disciplines voor overleg en/of doorverwijzing.
 • De deelname aan de wacht MUG en spoed, de frequentie hiervan is bespreekbaar.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr.
Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail:
Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be


Extra info:


Bij dr. Thierry Schissler, adjunct diensthoofd spoedgevallen, op het nummer 059 55 52 07 of via email thierry.schissler@azsintjan.be