Anesthesist in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 01-09-2023

Gemeente
Oostende
Specialisme
Anesthesist
Afsluitdatum
01/09/2023

Anesthesist


Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst anesthesie voor de campus Henri Serruys Oostende


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • Erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie.
 • Houder zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen of subspecialisatie pijntherapie strekt tot aanbeveling.
 • U werkt in associatief verband met de andere anesthesisten zowel in het operatiekwartier als op intensieve zorgen en neemt deel aan de wachtdienst.


Aanbod:

 • Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst anesthesie op de campus Henri Serruys.
 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be


Extra info:
Bij dr. Andries Fouquet, diensthoofd anesthesie campus H. Serruys op het nummer 059 40 20 35 of via e-mail Andries.Fouquet@azsintjan.be of Bij dr. Eline Van Brantegem, diensthoofd intensieve zorgen campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 64 of via e-mail Eline.VanBrantegem@azsintjan.be