Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 21-05-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie
Afsluitdatum
21/05/2021

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie


Uw functie:

 • Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement revalidatie - sportgeneeskunde.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie met minstens drie jaar beroepservaring;
 • in het bezit zijn van de erkenning van de bijkomende titel van bijzondere beroepsbekwaamheid voor functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap, met interesse voor amputatiepatiënten;
 • bijkomend certificaat opleiding in de sportgeneeskunde met de nodige ervaring;
 • bijkomend certificaat opleiding manuele geneeskunde;
 • opleiding en ervaring in de musculoskeletale echografie.


Aanbod:
Voltijdse betrekking van arts-specialist in het departement revalidatie – sportgeneeskunde op de campus Sint-Jan en campus SFX te Brugge.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 21 mei 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.


Extra info:
Bij dr. An Bouwen, arts-departementshoofd revalidatie - sportgeneeskunde, via an.bouwen@azsintjan.be