Brugge in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Psychiater tot 15-07-2022

Gemeente
Psychiater
Specialisme
Brugge
Afsluitdatum
15/07/2022

PSYCHIATER

Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge –Oostende AV.

Uw profiel:

 • U bent erkend als psychiater, richting volwassenenpsychiatrie.
 • U volgde een psychotherapeutische opleiding of bent bereid dit te volgen.
 • U kan een team verbinden, motiveren en inspireren vanuit persoonlijk leiderschap.
 • U bent bereid mee te werken aan de verdere uitbouw van een multidisciplinaire, herstel- en netwerkgerichte organisatie.


Aanbod:
Deeltijdse betrekking van arts-specialist in het departement psychiatrie – psychosomatiek met inschakeling in de residentiële en poliklinische activiteiten van de dienst volwassenenpsychiatrie op de campussen Brugge, vanaf 1 oktober 2022.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 15 juli 2022 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:
Bij dr. Jürgen De Fruyt, departementshoofd psychiatrie - psychosomatiek, op het nummer 050 45 23 90 of e-mail juergen.defruyt@azsintjan.be