Dermatoloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-07-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Dermatoloog
Afsluitdatum
31/07/2021

Dermatoloog

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste dermatoloog of een arts-specialist in opleiding dermatologie (erkenning als dermatoloog in de loop van 2020/2021) voor de campus Sint-Jan Brugge.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als dermatoloog of arts-specialist in opleiding dermatologie ( erkenning als dermatoloog in de loop van 2020/2021).
 • bijzondere interesse in de algemene dermatologie.
 • specifieke interesse in dermato-oncologie.
 • deelname aan het wachtsysteem binnen de dienst huidziekten.
 • bereid zijn om in samenwerking met de collega’s dermatologie in het AZ Sint-Jan Brugge de dienst huidziekten verder uit te bouwen.

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst huidziekten op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:

Bij dr. Els Wittouck, arts-diensthoofd dermatologie, via els.wittouck@azsintjan.be