Gastro-enteroloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 06-10-2023

Gemeente
Brugge
Specialisme
Gastro-enteroloog
Afsluitdatum
06/10/2023

GASTRO-ENTEROLOOG


Uw functie:
Om ons medisch team te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten voor de campus Sint-Jan Brugge.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • U bezit een erkenning als arts-specialist in de gastroenterologie met minstens 2 jaar klinische ervaring.
 • U hebt specifieke expertise in de digestieve oncologie en bent hiertoe houder van de bijzondere beroepstitel oncologie – ervaring als consulent in een universitair centrum strekt tot aanbeveling.
 • U bent bereid te werken in associatief teamverband volgens de visie en missie van de dienst.
 • U beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent geëngageerd om samen de dienst verder uit te bouwen.


Aanbod:
Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten op de campus Sint-Jan Brugge.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 6 oktober 2023 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:
Bij dr. Christophe Snauwaert, arts-diensthoofd maag-, darm- en leverziekten, via e-mail christophe.snauwaert@azsintjan.be