Hematoloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 30-10-2023

Gemeente
Brugge
Specialisme
Hematoloog
Afsluitdatum
30/10/2023

Hematoloog


Uw functie:
Om ons medisch team te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste tijdelijk aangenomen artsspecialist
in de dienst hematologie.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als specialist inwendige ziekten met specifieke bekwaming in klinische hematologie.
 • een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften.


Aanbod:
Voltijdse betrekking van tijdelijk aangenomen artsspecialist in de dienst hematologie van het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 2023 bij de
voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:
Bij dr. Jan Van Droogenbroeck, arts-diensthoofd hematologie, via jan.vandroogenbroeck@azsintjan.be