Neurochirurg in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-03-2023

Gemeente
Brugge
Specialisme
Neurochirurg
Afsluitdatum
31/03/2023

Neurochirurg
in associatie met de stafleden van het Neurochirurgisch Centrum


Noord-West-Vlaanderen
Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst neurochirurgie.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als neurochirurg
 • een bijkomende opleiding van minstens een half jaar in een buitenlands centrum hebben gevolgd voor pediatrische neurochirurgie 
 • het schriftelijk Europees examen neurochirurgie succesvol hebben afgelegd (EANS)


Aanbod:
Voltijdse betrekking van neurochirurg in het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2023 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.


Extra info:
Bij dr. Nikolaas Vantomme, arts-diensthoofd neurochirurgie, via nikolaas.vantomme@azsintjan.be