Orthopedisch chirurg in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 06-10-2023

Gemeente
Brugge
Specialisme
Orthopedisch chirurg
Afsluitdatum
06/10/2023

ORTHOPEDISCH CHIRURG
met bijzondere bekwaming in chirurgie van de wervelkolom

Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst orthopedie.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als orthopedisch chirurg met specifieke bekwaming in
  • chirurgie van de wervelkolom
  • spinale traumatologie
 • en met minimum 2 jaar beroepservaring
 • een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en presentaties op internationale congressen
 • minimum 1 jaar fellowship training is vereist 
 • houder zijn van het Europees diploma rugchirurgie

Aanbod:
Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst orthopedie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 6 oktober 2023 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.


Extra info:
Bij dr. Bart Berghs, arts-diensthoofd orthopedie, via bart.berghs@azsintjan.be