Staflid pediatrie in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 14-12-2022

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Staflid pediatrie
Afsluitdatum
14/12/2022

Het AZ Sint-Lucas is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het Qualicor Europe – kwaliteitslabel.


Op de dienst pediatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge is er een vacature voor een:


Arts - specialist in de pediatrie


Profiel:

  • erkend zijn als arts-specialist met opleiding in de algemene pediatrie
  • subspecialisatie is een voordeel maar geen noodzakelijke voorwaarde
  • voldoende kennis en ervaring in de neonatologie is vereist voor de erkende dienst N*


Onmiddellijke indiensttreding.


Schriftelijke kandidatuurstelling met curriculum vitae aan dhr. Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad, en dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie.


Bijkomende informatie kan worden bekomen bij dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie
op 050 36 52 34.