twee arts-specialisten in de radiotherapie-oncologie in Jessa Ziekenhuis te Hasselt tot 01-10-2023

Ziekenhuis
Gemeente
Hasselt
Specialisme
twee arts-specialisten in de radiotherapie-oncologie
Afsluitdatum
01/10/2023

Het JESSA Ziekenhuis Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg Genk (ZOL), als deelgenoten van de vzw LOC (Limburgs Oncologisch Centrum) wensen over te gaan tot het aanwerven van twee arts-specialisten in de radiotherapie-oncologie.
 

De vzw LOC is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen JESSA en ZOL, onder de vorm van een ziekenhuisassociatie en een aparte rechtsfiguur (vzw). Deze vzw beheert en exploiteert de radiotherapieafdeling.

De kandidaat zal opgenomen worden in de artsenassociatie LOC, volgens de geldende regels binnen deze associatie.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze deelnemen aan de wachtdienst en bereid zijn consulten te verrichten in andere (netwerk)ziekenhuizen.

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 1 oktober 2023  toe te komen bij  mevr. Ingrid Lieten, voorzitter Raad van Bestuur vzw LOC, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt.

Ook laatstejaars assistenten kunnen solliciteren, maar moeten bij aanwerving voldoen aan de erkenningsvereisten van radiotherapeut-oncologen.

Inlichtingen betreffende deze vacature kunnen bekomen worden bij dr. Laura Van den Bergh, medisch coördinator vzw LOC, tel. 011 33 79 79 - laura.vandenbergh@jessazh.be