Zaalarts geriatrie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 15-12-2022

Gemeente
Oostende
Specialisme
Zaalarts geriatrie
Afsluitdatum
15/12/2022

Zaalarts geriatrie

Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste zaalarts geriatrie voor de campus Henri Serruys Oostende.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:
De kandidaat moet houder zijn van de academische graag van arts.


Aanbod:

 • Een aangename werkomgeving aan zee met een gemotiveerd, multidisciplinair team in een warm kleinschalige werkomgeving met toch alle medische voorzieningen voorhanden.
 • Wij bieden een betrekking van zaalarts geriatrie op de campus  Henri Serruys.
 • Te starten vanaf 01/01/23 tot 30/10/23.
 • De dienst geriatrie is erkend voor het geriatrisch zorgprogramma waarin u betrokken zal worden in alle aspecten hiervan.


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be