Zaalarts pneumologie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 01-12-2023

Gemeente
Oostende
Specialisme
Zaalarts pneumologie
Afsluitdatum
01/12/2023

Zaalarts pneumologie


Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste zaalarts pneumologie voor de campus Henri Serruys Oostende.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:
De kandidaat moet houder zijn van de academische graad van arts.

Aanbod:

 • Samenwerking met een enthousiaste equipe, bestaande uit 3 longartsen, zaalverpleegkundigen, alsook paramedische disciplines. Je wordt in principe de rechterhand van de longartsen en het eerste aanspreekpunt van de spoedartsen bij hospitalisaties.
 • Een diverse en dankbare patiëntenpopulatie met mogelijkheid tot veel afwisseling en ‘out of the box’ denken. We bieden veel afwisseling aan. De job-inhoud past binnen het profiel van een geïnteresseerde basisarts en biedt de mogelijkheid tot een springplank naar verdere opleidingen.
 • Mooi evenwicht tussen patiëntencontact en administratief werk.
 • Verloning in verhouding tot de werkdruk.

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be

Extra info: bij dr. Wim Verhaeghe, diensthoofd pneumologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 81 of e-mail Wim.Verhaeghe@azsintjan.be