Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
België

Az Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis. Bezield door onze baseline 'Dicht bij het leven' streeft het Az Damiaan naar een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte gezondheidszorg. Wij waarborgen deze zorgverlening op een gepaste wijze voor de bevolking van Oostende en de regio.

Met de recente voltooiing van de bouw van het moderne nieuwbouwziekenhuis, zet Az Damiaan haar ambitie kracht bij om meer dan ooit samen met jou voor de beste zorg te gaan. Az Damiaan zal in de toekomst deze missie waarmaken binnen het KOM-ziekenhuisnetwerk (Kust, Ommeland en Meetjesland). Dit is een actief netwerk van samenwerkende ziekenhuizen dat een breed zorgaanbod aanbiedt.

De artsen en medewerkers zijn vol lof over het architecturale concept van het nieuwbouwziekenhuis, dat aan alle patiënten een hoog comfort biedt in een helende omgeving. De recentste apparatuur en technologieën ondersteunen de meest moderne medische handelingen en verhogen de veiligheid van de patiënt. Tegelijk staan voor patiënten lichtrijke en comfortabele kamers ter beschikking. Naast de patiënten, artsen en medewerkers genieten ook de bezoekers van de vlotte bereikbaarheid, de rustgevende architectuur en de talrijke faciliteiten.

De veiligheid van onze patiënten komt steeds op de eerste plaats en daar sluiten we geen compromissen rond. Onze kwaliteitsresultaten worden continu geanalyseerd en leiden tot verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds verder te verhogen.

In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen. We hebben ook een eigen ambitie gedefinieerd waarbij tien patiëntveiligheidsitems onze speciale aandacht krijgen. Daarnaast stimuleren wij ook de patiënten om te waken over hun eigen veiligheid en die van hun medepatiënten. Infectiepreventie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Az Damiaan behaalde als eerste ziekenhuis in Noord West-Vlaanderen het JCI-accreditatielabel. Dit is een internationaal kwaliteitsaccreditatie waarmee wij onze focus op patiëntveiligheid en kwaliteit extra in de verf zetten.

De introductie van heel wat nieuwe medische toepassingen waren er specifiek op gericht om de patiëntveiligheid nog verder te verhogen. Door de automatisatie van het medicatiecircuit is de traceerbaarheid gegarandeerd en worden vergissingen door menselijke handelingen vermeden. Met deze geïntegreerde aanpak was Az Damiaan een pionier in België. In het operatiekwartier worden alle kritische patiëntengegevens gedurende de anesthesie van de patiënt digitaal verwerkt en opgeslagen en ook in het verloskwartier gebruiken wij een centraal bewakings- en rapportagesysteem. Deze werkwijze verhoogt de veiligheid voor de patiënt in belangrijke mate.

Az Damiaan ontplooit momenteel ook een elektronisch patiëntendossier. De papieren dossiers worden vervangen door de digitale oplossing van het Nexuzhealth samenwerkingsverband. Als patiënt kan je ook zelf jouw patiëntendossier online raadpleging via mynexuzhealth.