Ziekenhuis Maas en Kempen

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
België

Missie en visie

De maatschappelijke opdracht van ZMK is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van haar regio. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige, effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg.

 • Gedreven: onstilbare drang om excellente zorg aan te bieden vanuit intrinsieke motivatie, passie en enthousiasme; vastberadenheid en inzet om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
 • Inlevend: zich verplaatsen in de situatie en gevoelens van anderen (patiënten, collega’s, etc.); empathisch communiceren en correct interpreteren van verbale – en non-verbale boodschappen.
 • Deskundig: excelleren in onze vakgebieden door de aanwezigheid van goed opgeleide artsen en medewerkers; stimuleren tot en ondersteunen van levenslang leren.
 • Samenwerkend: organiseren van zorg vanuit een multidisciplinaire visie met inbreng van- en respect voor ieders expertise; gezamenlijk streven naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.


7 pijlers

Rekening houdend met dit uitgangspunt, zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich verder wenst te ontwikkelen:

 1. Acute internistische en chirurgische zorg met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid;
 2. Moeder en kind;
 3. (Locomotorische) revalidatie;
 4. Geriatrie en zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën;
 5. Gerontopsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen);
 6. Kritieke diensten: Spoedgevallen, operatiekwartier en intensieve zorgen;
 7. Medisch-technische diensten (o.a. Medische beeldvorming, laboratoria en ziekenhuisapotheek) om bovenstaande diensten op een correcte wijze te ondersteunen en mogelijk te maken.