You are here

Az Damiaan

AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Telefoon: 059 41 40 40
Fax: 059 41 40 20
Website: http://www.azdamiaan.be

In oktober 2012 nam Az Damiaan Oostende vzw een volledig nieuwe ziekenhuis in gebruik.

De artsen en medewerkers zijn vol lof over het architecturale concept dat voor alle patiënten een verhoogde dienstverlening verzekert. De recentste apparatuur en technologieën ondersteunen de meest moderne medische handelingen en verhogen de veiligheid van de patiënt.

Tegelijk staan voor onze patiënten lichtrijke en comfortabele kamers ter beschikking.

Het belang van de patiënt komt bij het nieuwe Az Damiaan dus op de eerste plaats. Maar ook bezoekers genieten van de nieuwbouw, dankzij de toegankelijke parkeergelegenheid, de ruime inkomhal, een winkeltje en de gezellige cafetaria. Om het bezoek vlot te laten verlopen, is er een zeer overzichtelijke bewegwijzering voorzien.

Az Damiaan Oostende is tevens een aantrekkelijke werkgever en werd in 2014 verkozen tot Onderneming van het jaar in de Oostendse regio.

Alles samen wil Az Damiaan zich op die manier meten met de allerbeste ziekenhuizen van het land en vormt het meer dan ooit het referentiecentrum voor de gezondheidszorg in de kustregio.

 

Missie Az Damiaan Oostende

1. Az Damiaan is het referentiecentrum voor regionale gezondheidszorg aan de kust.

Het Az Damiaan is een dynamische partner in het zorgcontinuüm voor de zorgvrager aan de kust. Het volledige basispakket van tweedelijn gezondheidszorg wordt aangeboden. Op basis van de reële noden in de regio en de verantwoorde inzet van middelen kiest Az Damiaan bewust voor het aanbieden van bepaalde volledige zorgprogramma’s.

We hebben respect voor alle partijen betrokken in het zorgcontinuüm. Met goede afspraken bouwen we aan sterke relaties met hen. We bouwen concrete samenwerkingsverbanden uit met andere gezondheidscentra.

2. Alle activiteiten en in het bijzonder de zorg worden met de hoogst mogelijke kwaliteit aangeboden en uitgevoerd.

Elke arts en medewerk(st)er van Az Damiaan werkt mee aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We willen kwaliteit leveren op domeinen zoals patiëntenzorg, infrastructuur, communicatie en organisatie. Kwaliteit is de resultante van zowel individuele als groepsinzet.

3. De patiënt staat centraal.

Een eenvoudige zin, maar een sterk statement. Al onze inspanningen dienen het belang van de patiënt voor ogen te hebben. De patiënt is onze klant en bij uitbreiding onze werkgever.

We hanteren een totale benadering van de zorgvraag en zorgbehoefte. We vertrekken vanuit de noden van de patiënt met respect voor zijn herkomst, geloofsovertuiging, financiële draagkracht en recht op privacy.

4. Onze zorgverlening is toegankelijk.

We informeren de patiënt actief over de medische, financiële en administratieve aspecten van zijn zorgvraag. Bovendien krijgt in principe elke patiënt, ongeacht de financiële draagkracht, toegang tot ons zorgaanbod.

Onze infrastructuur is uitnodigend en aangepast aan de eigenheid van de behoeften van diverse doelgroepen. We beantwoorden de zorgvraag binnen een redelijke termijn.

5. De organisatie gaat verantwoord om met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld.

De missie, de bedrijfseconomische criteria en de beoogde kwaliteit zijn de toetsstenen voor investeringen en inzet van mensen en middelen. Er wordt transparantie gegeven over de aanwending van de middelen

6. De organisatie vertrekt vanuit christelijke waarden die ze vanuit het verleden meekreeg en die op een eigentijdse wijze worden ingevuld.

We erkennen de pluralistische samenleving en tonen respect voor ieder mens in al zijn verscheidenheid.

Solidariteit met de zwakkeren uit de samenleving is een hoeksteen van onze werking.