Nefrologie

Doel van dit project is het bevorderen van patiënt empowerment en zelfzorg door gebruik van verpleegkundige interventies en nieuwe interactiemiddelen. De verbetering van de kwaliteit van de medische zorg en toename van de zelfzorg van patiënten met chronisch nierlijden wordt bekomen door de ontwikkeling van een multidisciplinair samenwerkingsmodel, ondersteund door nieuwe communicatie- en interactietools (telemonitoring) en de inzet van een gespecialiseerde verpleegkundige.

Prof. dr. Kathleen Claes | voorzitter werkgroep nefrologie