You are here

Home

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk van 30 Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.

Deze samenwerking is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.