Ziekenhuisnoodplanning

Doel

Een KB van 17/10/1991 en omzendbrief van 4 november 1993 leggen de belangrijkste contouren van de ziekenhuisnoodplanning vast. De 6e staatshervorming zorgde voor een overdracht van deze bevoegdheid naar de gemeenschappen. In een gemeenschappelijke verklaring van 27 juni 2016 hebben de gemeenschappen, gewesten en de federale overheid gesteld dat zij werkgroepen het mandaat geven om voorstellen te doen voor aanpassingen in wetgeving of aanpak.

UZ Leuven heeft in 2016 haar rampenplan een volledige update gegeven. Na de aanslagen in Parijs werd gestart met het opstellen van bijkomende actiekaarten, en vervolgens werd eveneens het rampenplan onderhanden genomen, naast projecten zoals geautomatiseerde alarmering, e-learning, rampoefeningen, etc. Hoewel dit werk zeker nog werd verdergezet in 2017, wil UZ Leuven graag wat meer aan benchmarking doen en ervaringen uitwisselen met de andere ziekenhuizen uit het Vlaams Ziekenhuisnetwerk. Verder lijkt het aangewezen van gedachten te wisselen over de vernieuwingen in het reglementair kader rond ziekenhuisnoodplanning.

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Risicoanalyse
 • Registratie en opvolging van (near) incidents
 • Structuur en scope van het noodplan
 • Toepassing van het Hospital Incident Management System
 • Grootschalige veiligheidsincidenten (terreur, bom(melding),…)
 • Kwaliteitsverhoging door benchmarking (welke risico’s worden bekeken? Opbouw en aanpak van verschillende noodplannen?...)
 • Rampoefeningen
 • Lessons learned van recente activaties
 • Wijzigingen in wettelijk of reglementair kader

Leden

Hoewel de hoofdarts de eindverantwoordelijkheid draagt wat betreft de ziekenhuisnoodplanning, wordt de uitwerking van de noodplannen doorgaans gedelegeerd aan een of meerdere medewerkers per ziekenhuis, veelal spoedverpleegkundigen. Sommige ziekenhuizen hebben een specifieke functie voor deze taak (rampencoördinator, verantwoordelijke rampenplan,…). Voor deze werkgroep worden de personen bij elkaar gebracht die de operationele verantwoordelijkheid hebben voor de uitwerking van het rampenplan.

Voorzitter | Dimitri De Fré, rampencoördinatie UZ Leuven

Activiteiten

 • Reverse triage
 • Evacuatie
 • Noodoefeningen
 • Noodplan amok en terreur
 • Noodprocedure uitval elektronisch patiëntendossier
 • Continuïteit bij outbreak Noro-virus
 • Noodplan COVID-19
 • Belgium Identification Tracking System
 • Impact van een grootschalig evenement op de ziekenhuiswerking: WK Wielrennen
 • Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) stoffen
 • Nieuwe normen
 • Impact ziekenhuizen als kritieke infrastructuur