Structuur

De algemene vergadering bestaat uit:

 • de voorzitter van het VznkuL
 • voor UZ Leuven: Vice-rector Biomedische Wetenschappen KU Leuven, decaan faculteit Geneeskunde KU Leuven, vertegenwoordiger hiertoe aangeduid door het bestuurscomité van UZ Leuven, gedelegeerd bestuurder, hoofdarts en voorzitter Medische Raad van UZ Leuven
 • voor de andere leden: van elk ziekenhuis de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur, de hoofdarts en de voorzitter van de medische raad

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Mark Waer (voorzitter)
 • Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
 • Peter Fontaine, algemeen directeurs Europa Ziekenhuizen
 • Philip Rijkers, hoofdarts Imeldaziekenhuis
 • Bart De Bock, algemeen directeur Az Damiaan
 • Goedele Becker, hoofdarts AZ Turnhout (niet op de foto)
 • Rudy Van Ballaer, algemeen directeur AZ Herentals (niet op de foto)
 • Tom Meurrens, hoofdarts Nationaal MS Centrum Melsbroek
 • en wordt bijgewoond door het directiecomité

Het dagelijks bestuur (directiecomité) bestaat uit:

 • Dirk De Ridder, strategisch directeur
 • Marga Lavaerts, administratief directeur
 • Caroline Weltens, medisch directeur

Linsey Rongé neemt het secretariaat voor haar rekening.