Apotheek

Doel

De werkgroep werkt projectmatig rond technische aspecten van de ziekenhuisapotheek. De essentie is overdracht van kennis en expertise: reprocessing (gemeenschappelijk standpunt VznkuL 21/02/2007), forfaitarisering geneesmiddelen, geneesmiddelendistributie, ethisch charter, MFC, UDI medische hulpmiddelen (belangenverdediging juni 2019).

 • Overdracht van kennis en expertise vormt de kernactiviteit voor de WG apotheek, waaronder kwaliteitsaspecten.
 • Samenwerking tussen de apotheken van de netwerkziekenhuizen bevorderen.
 • Standpunten inzake technische onderwerpen kunnen via de procedure belangenverdediding aan de diverse overheden bekend gemaakt worden. Uitwerken van voorstellen ten behoeve van de raad van bestuur in verband met:
  • Financiering ziekenhuisapotheek
  • Job-inhoud
  • Opleiding van apotheek medewerkers
 • Overleg met andere werkgroepen zoals WG Verpleegkundige directies en WG Hoofdartsen –Voorzitters Medische Raad.

Leden

Diensthoofden ziekenhuisapotheek

Voorzitter | prof. apr. Thomas De Rijdt, diensthoofd ziekenhuisapotheek

Activiteiten

 

 

 • Wijziging distributiewetgeving
 • Medische materialen
 • Benchmark aankoop
 • Herverpakking
 • Thuismedicatie
 • Reprocessing
 • Project parenteral nutrition at home
 • Appropriateness check i.k.v. accreditering (i.s.m. VZA)
 • UDI medische hulpmiddelen
 • Procedure verdovende middelen
 • Falsified medicines
 • Stock beheer
 • Vaccinatie COVID-19
 • Decentrale voorraden
 • Betrokkenheid ziekenhuisapothekers
 • Bezoek clean rooms AZ Turnhout
 • Antibioticabeleid
 • PharmaScan
 • Overheidsopdrachten biosimulars
 • Thuishospitalisatie
 • Risicoanalyse PIC/s
 • Statement doorrekenen kosten door leveranciers

Indicatoren

 

 

 • Doorlooptijd cytostatica
 • Incidentmelding distributiebeheer
 • Incidentmelding CSA
 • Retours
 • Stock
 • Financiële KPI implantaten en invasieve medische hulpmiddelen