Indicatoren voor onderzoek

Naast indicatoren voor publieke verantwoording en indicatoren voor verbeterprojecten detecteren we de registratie van indicatoren voor onderzoek. Dit gaat meestal over prospectieve registraties waarbij de wetgeving op de experimenten op de mens dienen nageleefd te worden.

Binnen het VznkuL loopt momenteel een klinische studie voor liesbreukchirurgie waarbij de patiënt vragenlijsten dient in te vullen vóór en na zijn ingreep.