Verpleegkundig directeurs

Doel

De werkgroep richt zich op kwaliteitsonderwerpen zoals patiëntveiligheid, kwalificatieratio’s, evidence based protocols.

Juridische aspecten rond beroepsuitoefening in de ziekenhuizen: overleg WG Hoofdartsen – Voorzitters Medische Raad.

Activiteit rond organisatie van het beroep: organisatie van het hoger beroepsonderwijs, functiedifferentiatie, budgettering verpleegkundige zorg, samenwerking met onderwijsinstellingen.

Naast een kwaliteitsproject gericht op patiëntveiligheid, op bestaffing en organisatie van de verpleegkundige zorg, zijn overdracht van kennis en vergelijking van omkadering binnen de verpleegkunde, taken van de werkgroep.

Standpunten inzake verpleegkundige onderwerpen kunnen via de procedure belangenverdediging aan de diverse overheden bekend gemaakt worden.

Bij projecten die een ziekenhuisbreed karakter hebben is samenwerking tussen de WG Verpleegkundige directies en de andere werkgroepen noodzakelijk.

Leden

Verpleegkundig directeurs
Voorzitter | Koen Balcaen, directeur verpleegkunde en patiëntenbegeleiding UZ Leuven

Activiteiten

clinical leadership | alcoholvrij ziekenhuis | rookvrij ziekenhuis | zorgzwaarte | NRG webtool | beroepstitels | IF-IC | verdiepende stage | Magnet4Europe | noodfonds zorgpersoneel | Health Monitor Janssen | toegang studenten tot EPD | Crisis in Health Care Force

De werkgroep verpleegkundig directeurs richtte nog vier ad hoc werkgroepen op:

  • decubitus
  • early warning system
  • pijn
  • valpreventie