Doelstellingen

De vereniging heeft als kerngedachte de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk waarbinnen de gezamenlijke optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten door het delen en valoriseren van kennis binnen deze vereniging voorop staat.

De vereniging streeft volgende doelen na:

  • De gemeenschappelijke belangen te verdedigen van haar leden ten opzichte van derden i.v.m. alle aspecten omtrent optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de ziekenhuisbedrijfsvoering door middel van campagnes, publicaties en onderhandelingen met de beleidsmakers.
  • Het op continue wijze nastreven de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Dit door het delen en ontwikkelen van kennis en best practices zowel op klinisch vlak als op vlak van management zodat een datagedreven kwaliteitscultuur ontstaat bij alle geledingen van de leden.
  • Een bijdrage te leveren tot de realisatie van een toegankelijk en hoogkwalitatief aanbod van patiëntenzorg in Vlaanderen en België, met aandacht voor structurering en financiering van de gezondheidszorg.
  • Het stimuleren van een innovatieve cultuur bij de leden met optimalisatie van de doorstroming van innovatieve projecten en kennis onder de leden.
  • Het faciliteren van toegepast wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de missie van het VznkuL.
  • In samenwerking met andere organisaties (bv. koepelorganisaties, adviesraden van de overheid en dergelijke) standpunten voorbereiden die de gemeenschappelijke belangen i.v.m. kwaliteit van de zorg stimuleren.