Wijsheidstanden

De derde molaar of wijsheidstand is de laatste kies van alle tanden die in de mond doorkomt. Dit gebeurt meestal rond de leeftijd van 18 – 24 jaar. Vaak is er te weinig ruimte in de mond, waardoor de derde molaar niet goed past. Daardoor kunnen problemen ontstaan, die pijn en ongemak veroorzaken. In veel gevallen wordt besloten om de derde molaar te verwijderen wanneer duidelijk wordt dat de tand niet goed in de mond kan doorkomen. Bij voorkeur wordt dit op een zo vroeg mogelijke leeftijd gedaan, vaak wanneer de wortels nog niet volledig uitgegroeid zijn. Hierdoor is de derde molaar makkelijker te verwijderen en treden er minder vaak complicaties op dan wanneer de tand op oudere leeftijd wordt verwijderd. Ook is de pijn en de zwelling achteraf vaak minder en kan de patiënt het werk sneller hervatten dan wanneer de tand op oudere leeftijd wordt verwijderd.

Met dit prospectief epidemiologisch onderzoek wordt onderzocht welke patiënten gevoelig zijn voor deze ongemakken en complicaties, zodat in de toekomst de behandeling hier nog beter op afgestemd kan worden, alsook willen we een overzicht verkrijgen van de complicaties en pathologieën die kunnen ontstaan bij behoud van de wijsheidstanden. Op dit ogenblik zijn er in België geen duidelijke cijfers bekend over het risico op complicaties en de ongemakken die men kan ervaren na wijsheidstandextractie. Daarom wordt de studie uitgebreid naar verschillende ziekenhuizen in heel België, zodoende een multicentrisch overzicht te verkrijgen van de indicaties en complicaties bij chirurgische verwijdering van de wijsheidstanden.

Eerste resultaten

4 jaar later - 5 ziekenhuizen - 5768 patiënten

Wil u meer weten over deze studie?