VznkuL | werking

VznkuL

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven staat voor een netwerk van Vlaamse ziekenhuizen dat in co-creatie en vertrouwen streeft naar een excellent en erkend gezondheidssysteem, waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat en de patiënt centraal.

Werkgroepen

Aan werkgroepen wordt door de Raad van Bestuur de opdracht gegeven de doelstellingen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven verder uit te werken.

Kwaliteitsindicatoren

VznkuL wil bijdragen tot de maatschappelijke verantwoording over de klinische performantie van ziekenhuizen. Het VznkuL publiceert daarom een geselecteerde set indicatoren. Maar nog belangrijker zijn de benchmarks van kwaliteitsindicatoren die aanleiding geven tot verbeterprojecten.

Zorgprogramma's

De leden van het VznkuL verbinden zich ertoe te streven naar een hoogstaande kwalitatieve zorg in een evenwichtige verhouding met de personeels- en beheersperformantie. Zij zullen in hun interne werking de projecten – in onderling overleg uitgewerkt – inzake de concretisering van dergelijke kwaliteitscultuur implementeren en continu bewaken.

Grensverleggende samenwerking in de gezondheidszorg

  • 32 ziekenhuizen
  • 60% van alle Vlaamse ziekenhuisbedden
  • Kwaliteit verbeteren
  • Kennisdeling
  • Objectief en wetenschappelijk
  • Vertrouwen
  • Samenwerking in co-creatie
  • Verbindend
  • Gelijkwaardig
  • Lokaal actief met internationale focus

Op zoek naar openstaande vacatures voor directie en artsen bij onze leden?

Bekijk het aanbod van openstaande directie- en medische vacatures bij onze aangesloten ziekenhuizen.

Contacteer Ons

U vindt ons op campus Gasthuisberg, administratief gebouw, derde verdieping.

Herestraat 49, 3000 Leuven