Structuur

De algemene vergadering bestaat uit:

 • de voorzitter van het VznkuL
 • voor UZ Leuven: Vice-rector Biomedische Wetenschappen KU Leuven, decaan faculteit Geneeskunde KU Leuven, vertegenwoordiger hiertoe aangeduid door het bestuurscomité van UZ Leuven, gedelegeerd bestuurder, hoofdarts en voorzitter Medische Raad van UZ Leuven
 • voor de andere leden: van elk ziekenhuis de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur, de hoofdarts en de voorzitter van de medische raad

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Mark Waer (voorzitter)
 • Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
 • Jo Leysen (ondervoorzitter), gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout
 • Ilke Montag, hoofdarts Jan Yperman Ziekenhuis
 • Bart Pardon, algemeen directeur Imeldaziekenhuis
 • Filip Ameye, voorzitter medische raad AZ Maria Middelares Gent
 • Rudy Poedts, algemeen directeur Sint-Franciskusziekenhuis
 • Bjorn Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieuw
 • en wordt bijgewoond door het directiecomité

Het dagelijks bestuur (directiecomité) bestaat uit:

 • Dirk De Ridder, strategisch directeur
 • Marga Lavaerts, administratief directeur
 • Caroline Weltens, medisch directeur

Linsey Rongé neemt het secretariaat voor haar rekening.