Indicatoren publieke verantwoording

Indicatoren voor publieke verantwoording zijn meestal indicatoren die van bovenaf worden opgelegd door de overheid, door ziekenhuisdirectie, enz. Maar deze kunnen eveneens voortkomen uit de indicatoren die oorspronkelijk ter verbetering van de kwaliteit werden geregistreerd.

Het VznkuL zal in de toekomst met haar leden indicatoren voor publieke verantwoording publiceren. Op dit ogenblik vergelijken we al wel intern deze indicatoren en leren we van elkaar hoe hiermee binnen de organisatie aan de slag te gaan.

hospital standardised mortality rate

In samenwerking met Management Informatie en Rapportering van UZ Leuven (MIR) werd binnen het VznkuL een model ontwikkeld voor HSMR waarbij de leden hun mortaliteitscijfers verder kunnen analyseren voor verbetering.

hospital standardised readmissions

Alvorens we met deze indicator van start gingen, hebben we dr. Anja Braet uitgenodigd om haar proefschrift op de werkgroep hoofdartsen - voorzitters medische raad te komen voorstellen. Verschillende leden namen immers deel aan haar onderzoek: Unplanned Readmissions in Belgian Hospitals: Importance of quality of in-hospital care and quality of care transitions 

patiëntentevredenheid

Hiervoor gebruiken we de resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling van het Vlaams Patiëntenplatform. In 2017 werd hierover een artikel gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health: New Instrument to Measure Hospital Patient Experiences in Flanders(*)

(*)Luk Bruyneel, Else Tambuyzer, Ellen Coeckelberghs, Dirk De Wachter, Walter Sermeus, Dirk De Ridder, Dirk Ramaekers, IlseWeeghmans and Kris Vanhaecht