Beroertezorg

Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) bestaan in verschillende klinische presentaties waarvan de ischemische hersenberoerte de meest frequente is. Het is wereldwijd de belangrijkste reden van handicap bij volwassenen/ouderen. De aanpak voor een ischemisch CVA is enerzijds hersenschade voorkomen en anderzijds de behandeling van complicaties en het aanbieden van een revalidatietraject. Wanneer binnen 4,5 uur na het begin van de symptomen trombolyse toegediend kan worden of in sommige gevallen binnen 6 uur een neuro-interventionele procedure uitgevoerd kan worden, zullen de blijvende gevolgen geringer zijn. Vandaar het belang van snelle en gestroomlijnde zorg vanaf aankomst op de spoedgevallen bij patiënten met een ischemische hersenberoerte. Eveneens is de multidisciplinaire zorg in de uren en dagen na het acute event van belang om de uitkomst van patiënten met blijvende hersenschade te verbeteren. Optimalisatie van de behandeling van patiënten met een CVA situeert zich op meerdere moment van het proces: (1) Herkenning van een beroerte en verwijzingen naar de spoedgevallendienst (2) De pre-ziekenhuis fase: notificatie van het ontvangend ziekenhuis en voorbereiding van opvang (3) Het spoedgevallenproces (4) de monitoring op de stroke unit (5) revalidatie: verwijzing en behandelingstraject.

Er zijn verschillende indicatoren beschikbaar die verbeteringen in deze processen kunnen volgen om zowel de huidige toestand als effect van interventies te kunnen meten.

Dit project in beroertezorg behelst:

  1. Het oplijsten van objectieve doelstellingen over kwaliteit en efficiëntie van zorg op basis van beschikbare wetenschappelijke evidentie
  2. Het omzetten van deze doelstellingen in objectieve kwaliteitsindicatoren die via een elektronisch dossier en geautomatiseerd feedbacksysteem de clinici alsook het management motiveren om kritisch de organisatie van het zorgproces te blijven analyseren.

Deelnemende ziekenhuizen

Az Damiaan | AZ Delta | az Glorieux | az groeninge |
AZ Herentals | AZ Maria Middelares | H. Hartziekenhuis Mol | az Sint-Blasius | AZ Sint-Jan Brugge-Oostende | AZ Sint-Lucas | az Vesalius | OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove |
RZ Heilig Hart Tienen | Sint-Trudo Ziekenhuis | UZ Leuven | Ziekenhuis Oost-Limburg

Indicatoren ischemische CVA

   

  • door-to-needle time
  • % trombolyses
  • % slikscreening
  • % antitrombotica/anticoagulantia bij ontslag
  • mRS score

De werkgroep is ook gestart met trombectomie.
Bent u werkzaam in een ziekenhuis dat lid is van het VznkuL en wenst u actief deel te nemen aan de werkgroep beroertezorg, contacteer ons.

Weet u niet of uw ziekenhuis lid is van VznkuL, consulteer de lijst met netwerkleden.