Algemeen directeurs

Doel

De algemeen directeurs vergaderen over ziekenhuisbrede aangelegenheden. Daarnaast vormen ze een denktank rond de positionering van het VznkuL in het ziekenhuislandschap.

Leden

algemeen directeurs
voorzitter | prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven