Second and Third victim

Doel

Bij een ernstig klinisch incident zijn er verschillende categorieën slachtoffers. In de eerste plaats is er natuurlijk de patiënt en zijn familie, maar daarnaast zijn er ook de betrokken medewerkers en het ziekenhuis zelf die het voorvallen van dergelijke incidenten dienen te verwerken.

De werkgroep Second & Third Victim heeftde richtlijn Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten[1] operationeel vertaald zodat een generisch kader ontwikkeld werd voor ondersteuning van medewerker (second victims) en het ziekenhuis als organisatie (third victim). Daarvoor werd in een eerste fase de huidige werking rond de opvang van Second Victims binnen de VznkuL organisaties nagegaan. Tevens werden cijfers verzameld die deze problematiek alsook de huidige ondersteuning objectiveren.

Daarnaast werd binnen deze werkgroep specifieke aandacht gegeven en expertise gedeeld rond de interne- en externe communicatiestrategie na een ernstig incident.

De werkgroep heeft haar opdracht beëindigd.

[1] Van Gerven E., KU Leuven, Vanlangenaeker L., OPZC Rekem, Nelis T., Jessa Ziekenhuis, Van Bauwel L., GZA, De Troyer V., ICURO/Zorgnet Vlaanderen, Sermeus W., KU Leuven, Vanhaecht K., KU Leuven; gebaseerd op de richtlijn Conway J., Federico F., Stewart K., Campbell M., Respectful management of serious clinical adverse events, IHI Innovation Series white paper, Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2011 (www.IHI.org);

Leden

Multidisciplinaire samenstelling (artsen, verpleegkundigen, HRM, juristen, communicatie, kwaliteitsmanagement,…)

Voorzitter | prof. Kris Vanhaecht