Oppervlakkige blaastumoren

Met enkele netwerkziekenhuizen die tevens lid zijn van nexuzhealth (az groeninge, OLV Aalst-Asse-Ninvoe, AZ Sint-Blasius, UZ Leuven en AZ Diest) en het AZ Maria Middelares werd een project gestart rond kwaliteitsindicatoren voor oppervlakkige blaastumoren. Een geautomatiseerd operatieverslag ontstond via een gestructureerd rapport (formasa) waarbij een aantal parameters na de operatie ingevuld werden. Deze parameters worden tevens gebruikt om kwaliteitsindicatoren te meten, zijnde:

  1. Werd onmiddellijk na de ingreep chemotherapie instillatie met Mitomycin opgestart bij tumoren met laag of intermediair risico?
  2. In bepaalde omstandigheden is een tweede TUR nodig. Gebeurde dit volgens de richtlijn?

Ondertussen heeft de groep bijna 4.000 ingrepen geïncludeerd in een prospectieve databank rond oppervlakkige blaastumoren.

Met de resultaten hiervan zal vervolgens bekeken worden of de normen van de richtlijn worden behaald en zo neen, waarom niet. In de werkgroep kan dan een verdere analyse gebeuren om enerzijds te bekijken of de richtlijn verouderd is en dus aangepast dient te worden of anderzijds de klinische praktijk aangepast dient te worden aan de richtlijn.

Deelnemende ziekenhuizen

Az Damiaan | AZ Diest | az groeninge | AZ Maria Middelares | az Sint-Blasius | AZ Sint-Lucas | OLV Aalst-Asse-Ninove |
UZ Leuven

Indicatoren

surgery-to-adjuvant mitomycin C | % volledige resectie |
% patiënten met adjuvante installatie mitomycin na volledige TURBT | % pathologieverslagen binnen 1 week na TURBT |
% heringrepen | ...

Prof. dr. Frank Van der Aa | voorzitter werkgroep urogenitale tumoren