Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een geheel van multidisciplinaire zorgprocessen gericht op een homogene doelgroep van patiënten met als finaliteit kwaliteit van zorg

Binnen het VznkuL werd een zorgprogramma comité opgericht. Lees meer

Beroertezorg

De werkgroep beroertezorg vergelijkt indicatoren om vervolgens te bekijken waar er verbetering mogelijk is door uitwisseling van expertise en best partices.

Hartfalen

Dit is ons eerste transmurale project met de eerste lijn waarbij we de zorgtransitie van patiënten met hartfalen willen optimaliseren zodat o.a. ziekenhuisopnamen vermeden kunnen worden.

Heupfracturen

Voor deze klinische werkgroep werken we nauw samen met het Netwerk Klinische Paden van KU Leuven.

Inflammatoire darmziekten

Deze werkgroep heeft via Delfi rondes met gastro-enterologen, IBD verpleegkundigen en patiënt met IBD prioriteiten gesteld in welke indicatoren van belang zijn.

Liesbreuk

Dit is een werkgroep van abdominale chirurgen die een klinische studie gestart zijn om de outcome van liesbreukoperaties na te gaan: FLIPR. De abdominale chirurgen werken met nexuzhealth als elektronisch patiëntendossier dat hen bij deze studie faciliteert.

Oppervlakkige blaastumoren

Ondertussen heeft de groep meer dan 5.000 patiënten geïncludeerd in een prospectieve databank rond oppervlakkige blaastumoren.

Prostaatkanker

In mei 2022 werd de opstart van deze werkgroep gevierd in The Best of Both Worlds te Leuven.

Respiratoire tumoren

De werkgroep REO startte oorspronkelijk met het gezamenlijk opstellen van een oncologisch handboek. Ondertussen zijn ze geëvolueerd naar het vergelijken van kwaliteitsindicatoren. De Europese richtlijnen worden gevolgd nadat ze binnen de werkgroep aan de Belgische situatie werden aangepast (bijvoorbeeld wegens terugbetaling van bepaalde medicatie).

Revalidatie

In het najaar 2020 ging de werkgroep revalidatie van start. Hierin participeren tevens revalidatiecentra die werken met nexuzhealth. Zij zullen gezamenlijk zorgprogramma's specifiek voor hun sector uitbouwen.

Vaatheelkunde

De chirurgen vaatheelkunde volgden nog geen kwaliteitsindicatoren op. Het VznkuL is hiermee gestart. De eerste piloot met enkele leden is een feit.

Wijsheidstanden

Met dit prospectief epidemiologisch onderzoek wordt onderzocht welke patiënten gevoelig zijn voor deze ongemakken en complicaties, zodat in de toekomst de behandeling hier nog beter op afgestemd kan worden, alsook willen we een overzicht verkrijgen van de complicaties en pathologieën die kunnen ontstaan bij behoud van de wijsheidstanden.