Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een geheel van multidisciplinaire zorgprocessen gericht op een homogene doelgroep van patiënten met als finaliteit kwaliteit van zorg

Binnen het VznkuL werd een zorgprogramma comité opgericht. Lees meer

Beroertezorg

De werkgroep beroertezorg vergelijkt indicatoren om vervolgens te bekijken waar er verbetering mogelijk is door uitwisseling van expertise en best partices.

Liesbreuk

Dit is een werkgroep van abdominale chirurgen die een klinische studie gestart zijn om de outcome van liesbreukoperaties na te gaan: FLIPR. De abdominale chirurgen werken met nexuzhealth als elektronisch patiëntendossier dat hen bij deze studie faciliteert.

Hartfalen

Dit is ons eerste transmurale project met de eerste lijn waarbij we de zorgtransitie van patiënten met hartfalen willen optimaliseren zodat o.a. ziekenhuisopnamen vermeden kunnen worden.

Heupfracturen

Voor deze klinische werkgroep werken we nauw samen met het Netwerk Klinische Paden van KU Leuven.

Niet traumatische aandoeningen van het axiaal skelet

Afhankelijk van waar je in België via spoed opgenomen werd bij acute lage rugpijn, had je twee keer zoveel kans om geopereerd te worden. Artsen fysische geneeskunde, neurochirurgen en orthopedisten van het VznkuL deelden hun kennis hierover zodat dezelfde onderzoeken en behandelingen worden voorgeschreven ongeacht of uw spoedarts een chirurg of een internist is.

Polytrauma

De leden van deze werkgroep werken het ideale traject uit voor een patiënt die op spoed binnen komt met een hoogenergetisch trauma.

Oppervlakkige blaastumoren

Ondertussen heeft de groep meer dan 5.000 patiënten geïncludeerd in een prospectieve databank rond oppervlakkige blaastumoren.

Prostaatkanker

In mei 2022 werd de opstart van deze werkgroep gevierd in The Best of Both Worlds te Leuven.

Respiratoire tumoren

De werkgroep REO startte oorspronkelijk met het gezamenlijk opstellen van een oncologisch handboek. Ondertussen zijn ze geëvolueerd naar het vergelijken van kwaliteitsindicatoren. De Europese richtlijnen worden gevolgd nadat ze binnen de werkgroep aan de Belgische situatie werden aangepast (bijvoorbeeld wegens terugbetaling van bepaalde medicatie).

Spoed

Verschillende ziekenhuizen gebruiken verschillende triage systemen op spoed. De vraag stelt zich of het mogelijk/opportuun is om binnen nexuzhealth te kiezen voor één systeem en zo ja, welk (Manchester Triage Systeem of Emergency Severity Index).

Nefrologie

Uit deze werkgroep kwam het project NefroCare voort waarbij de patiënt de nodige ondersteuning krijgt om zijn/haar zorg zelf in handen te nemen.

Vaatheelkunde

De chirurgen vaatheelkunde volgden nog geen kwaliteitsindicatoren op. Het VznkuL is hiermee gestart. De eerste piloot met enkele leden is een feit.

Wijsheidstanden

Met dit prospectief epidemiologisch onderzoek wordt onderzocht welke patiënten gevoelig zijn voor deze ongemakken en complicaties, zodat in de toekomst de behandeling hier nog beter op afgestemd kan worden, alsook willen we een overzicht verkrijgen van de complicaties en pathologieën die kunnen ontstaan bij behoud van de wijsheidstanden.

Ziekenhuishygiëne

De werkgroep ziekenhuishygiëne werd in februari 2020 geactiveerd.

Psychiatrie

Onze leden met een PAAZ afdeling en Z.Org KU Leuven zijn gestart met een pilootproject om na te gaan of de ervaring en werking van het VznkuL een meerwaarde voor hen kan bieden.

Revalidatie

In het najaar 2020 ging de werkgroep revalidatie van start. Hierin participeren tevens revalidatiecentra die werken met nexuzhealth. Zij zullen gezamenlijk zorgprogramma's specifiek voor hun sector uitbouwen.