Kwaliteitsindicatoren

Doel

Bij de opstart van het VznkuL in 2002 hadden onze leden nog geen eigen dienst Kwaliteit. Met de trend van internationale accrediteringen in de Vlaamse ziekenhuizen is de situatie nu omgekeerd. Omdat het doel van het VznkuL – naast belangenverdediging – door het delen van kennis en gegevens de kwaliteit bij onze leden te verbeteren is, is het opportuun dat een WG Kwaliteitsindicatoren te starten.

Opdrachten

Het behouden van een overzicht van de verschillende projecten binnen het VznkuL | Een liaison tussen hun ziekenhuis en de projecten van het VznkuL | Het uitwerken van een model voor het definiëren, visualiseren en opvolgen van kwaliteitsindicatoren waarbij een evenwicht tussen de klinische en technische aspecten wordt nagestreefd | Het samen implementeren en detecteren van de knelpunten bij de implementatie van het nieuwe Vlaamse kwaliteitsbeleid (FlaQuM) | Het uitwerken van teksten voor belangenverdediging rond kwaliteit | Het bewaken dat de indicatoren vanuit VIKZ of andere ook opgevolgd kunnen worden (liefst vanuit het EPD)

Leden

hoofdartsen en/of kwaliteitscoördinatoren