Vaatheelkunde

Kwaliteitsindicatoren zijn alom tegenwoordig, ook in de gezondheidszorg. We kunnen er niet meer omheen. Sommige voorbeelden zijn zeer geslaagd, andere heel wat minder. De sleutel tot succes is een brede gedragenheid door het beroep zelf. Wie kan beter bepalen waar binnen de vaatheelkunde meerwaarde gecreëerd kan worden dan de vaatchirurgen zelf?

Met dit project brachten we in het najaar van 2016 zoveel mogelijk vaatchirurgen - ook buiten het VznkuL - samen om HAALBARE KWALITEITSINDICATOREN uit te werken DIE ERTOE DOEN, kwaliteitsindicatoren die niet ervaren worden als een administratieve belasting maar als een handige tool om de zorg voor de patiënten te verbeteren.

Prof. dr. Inge Fourneau | voorzitter werkgroep vaatheelkunde

Ondertussen werden door de deelnemende chirurgen via de Delphi methode een 20-tal indicatoren gekozen. Enkele vaatchirurgen deden de test om deze een eerste maal te registreren (az groeninge, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, Ziekenhuis Oost-Limburg, Algemeen Stedelijks Ziekenhuis Aalst, Clinque Universitair Saint-Luc, Grand hopital de Charleroi, UZA, UZ Brussel, UZ Gent).

Deze indicatoren werden tijdens het al doorlopen traject als waardevol weerhouden:

Algemeen

 • Niet geplande heropname binnen 30 dagen na ontslag na arteriële ingreep

Occlusief onderste ledematen

 • % punctieplaatscomplicaties die interventie vereisen binnen 30 dagen na endovasculaire ingreep voor perifeer occlusief lijden
 • Majeure amputatie binnen 1 maand na ingreep voor RF 1-3
 • Majeure amputatie binnen 1 jaar na ingreep voor RF 1-3
 • Registratie cardiovasculair risicoprofiel bij occlusief lijden
 • Behandeling met antiaggregantia/anticoagulantia bij occlusief lijden
 • 1e screening uitgevoerd van AAA bij occlusief lijden
 • Wandeltraining als eerstelijnstherapie bij RF 1-3

Carotislijden

 • CVA binnen 1 maand na ingreep (symptomatisch carotislijden)
 • CVA binnen 1 maand na ingreep (asymptomatisch carotislijden)
 • TIA binnen 1 maand na ingreep (symptomatisch carotislijden)
 • TIA binnen 1 maand na ingreep (asymptomatisch carotislijden)
 • Tijd tussen 1e symptoom en ingreep is ≤14dagen (symptomatisch carotis lijden)

Aneurysmatisch lijden

 • 30 dagen mortaliteit na electieve AAA ingreep
 • 2 jaar mortaliteit na electieve AAA ingreep
 • % DAP (Dose Area Product) waarde bij electieve EVAR-procedure ≤200 Gycm²

Veneus lijden

 • Geregistreerde DVT binnen 1 maand na veneuze ingreep
 • Geregistreerde infectie binnen 1 maand na veneuze ingreep
 • Preoperatieve echo uitgevoerd voor veneuze ingreepEndoveneuze ingreep als primaire ingreep bij veneus lijden

In februari 2021 verscheen een eerste publicatie in Annals of Vascular Surgery: 

Quality Indicators in Vascular Surgery: Toward a National Consensus on 20 Quality Indicators in Belgium