Technische diensten

Doel

De vergaderingen gebeuren ter plaatse in de verschillende ziekenhuizen volgens een beurtrol, twee keer per jaar.

  • Bevorderen van de contacten met collega’s uit de andere ziekenhuizen om informatie uit te wisselen. Overleg tussen de technische diensten met betrekking tot hun werking.
  • Overzicht maken van de organisatie van de verschillende technische diensten. Via kleine projecten de werkorganisatie in de verschillende diensten op elkaar afstemmen.
  • Uit de inventarisatie van de functies en takenpakketten van de verschillende leden kunnen gemeenschappelijke werkgebieden opgespoord worden en kunnen specifieke initiatieven ontwikkeld worden.
  • Standpunten inzake technische onderwerpen (en facilitaire aangelegenheden, in ruime zin de secundaire ondersteunende processen) kunnen via de procedure belangenverdediging aan de diverse overheden bekend gemaakt worden.

We spreken over een werkgroep, waarbij naar analogie van directie verpleging en ziekenhuisapotheek, de Technische Diensten enerzijds informatie en kennis uitwisselen en anderzijds een gezamenlijk standpunt naar de overheid zouden kunnen innemen in het kader van wijzigende wetgevingen en stijgende kosten t.g.v. maatregelen, opgelegd door de overheid.

Belangrijk is ook dat de leden van het forum onderling steun kunnen zoeken bij probleemsituaties.

Leden

Verantwoordelijken technische diensten
Voorzitter | Stefaan Claeys, facilitair directeur Imeldaziekenhuis

Indicatoren

accidenteel onderhoud | preventief onderhoud | energie