Platform HRM

Doel

Het Platform HRM zal door kennisoverdracht tussen haar leden streven naar een kwalitatief hoogstaand beleid inzake menselijk kapitaal in al haar facetten over alle disciplines heen.

Onder de leden zullen de contacten bevorderd worden om een expertisenetwerk rond HRM uit te bouwen.

Het Platform zal hierbij aansluiten op actuele thema’s, rekening houdend met het doel van het VznkuL, namelijk een aangetoonde excellentie van haar leden. Vanuit die optiek zal het platform ook de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de sector promoten.

Zoveel als mogelijk zal een transparante dialoog gehouden worden met andere werkgroepen, in het bijzonder met de WG verpleegkundig directeurs omdat zorg de kerntaak is van de leden van het VznkuL.

Belangenverdediging wordt overgelaten aan de bestaande organisaties. Het Platform kan indien nodig hierbij faciliteren.

Leden

verantwoordelijken HRM

voorzitter | Peter Hermans, personeelsdirecteur UZ Leuven

Personeel & Organisatie

opleiding personeel | medewerkerstevredenheid | aanwezigheidsbeleid | arbeidsduur ASO's | functiedifferentiatie | eenheidsstatuut | outplacement | welzijnsbeleid | diversiteitscharter | HRM voor artsen | accreditering | locoregionale klinische netwerken | phishing | opleidingsplan | flexijobs | inzet buitenlandse verpleegkundigen | werken na de pensioensleeftijd

Actualiteit in the picture

CAO's | stakingen | IF-IC | sociale verkiezingen | GDPR | beroepstitels | COVID-19 | Kwaliteitswet | reïntegratie langdurige zieken | ongewenst seksueel gedrag op het werk | arbeidsduur | klokkenluider | deconnectie

U vraagt,wij draaien

openingsuren personeeldienst | foto medewerker op intranet | taaltest Nederlands | ziekte tijdens stage | personeelsstatuut | meeruren | telewerk | elektronische handtekening | diverse COVID-19 maatregelen | nieuw statuut ASO's | zelfroosteren | planningstools | mobiliteit | ...

Benchmark

HR tools | arbeidsongevallen | ziekteverzuim